Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

miischa
10:22
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania, a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem, a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16, a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni, by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli, a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj. 
— doubleespresso
Reposted fromlovvie lovvie viaNormaMortenson NormaMortenson

January 20 2020

miischa
16:35
4050 b386 500
miischa
15:52
3629 4a63
Reposted bykobietygirlzz
miischa
14:15
2669 748f 500
12:04
0074 97f1
Reposted fromdmnkam dmnkam viamoai moai
12:04
0286 2b16

cafe-solo:

Source: pinterest.com

Reposted fromdmnkam dmnkam viamoai moai
miischa
08:53
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanastasie anastasie
miischa
08:52
4300 2730
Reposted fromunr-eal unr-eal viakomplikacja komplikacja
miischa
08:52
0817 9da8 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viakomplikacja komplikacja
miischa
08:51
0934 6811 500
Reposted fromnutt nutt viaAtari Atari
miischa
08:47
Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli.
— znalezione
Reposted fromzyciepopolsku zyciepopolsku
miischa
08:47
1114 639d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaCajmel Cajmel

January 19 2020

miischa
19:55
3477 7981 500
Reposted bybruja bruja
miischa
18:02
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie vialovemyself lovemyself
miischa
18:02

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaCajmel Cajmel
miischa
18:02
1114 639d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaCajmel Cajmel
miischa
17:59
2715 a665 500
miischa
15:43
1630 52f5 500
Reposted bysprawnycallas
miischa
14:04
0789 1726 500
Reposted bylithiumowawindybaytrue
miischa
09:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl