Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

miischa
09:19
miischa
09:06
1280 4d99
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 01 2015

miischa
17:38
miischa
17:38
4395 6ce4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
miischa
16:01
1811 13a7
Phönix Kleid
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaoll oll
miischa
15:57

June 30 2015

miischa
19:43
2168 d8f1 500
Reposted bykama1110kobietyiwashopelessjestemoktransfuzja-jeanneecheersbabyjkana
miischa
19:35
1190 b53e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
miischa
19:33
1314 3f31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
miischa
19:31
Chciałabym być dla kogoś wyjątkowa. Nie idealna, ale pasująca.
miischa
19:18
miischa
19:15
miischa
19:15
miischa
19:08
miischa
19:08
miischa
19:07
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaAmere Amere

June 29 2015

miischa
15:29
1706 ade8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
miischa
15:28
6880 aa53
Reposted fromhomczi homczi viamissDot missDot

June 28 2015

miischa
21:08
5305 393f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
miischa
21:05
5308 103a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl